ช่างไฟฟ้า
(Apply 10 position)

Job description

Qualifications

เพศ : ชาย

อายุ : 20 - 35 ปี

วุฒิการศึกษา : ปวช.ขึ้นไป

สาขา : ไฟฟ้ากำลัง , อิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติอื่น : ใช้คอมพิวเตอร์ได้ , สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

Apply Form (ดาวน์โหลดใบสมัครงาน)

Applied job successfully.