พนักงานธุรการ
(Apply 10 position)

Job description

Qualifications

เพศ : ชาย / หญิง

อายุ : 20 - 35 ปี

วุฒิการศึกษา : ปวช.ขึ้นไป

สาขา : ทุกสาขา

คุณสมบัติอื่น : ใช้คอมพิวเตอร์ได้  WORD ,  EXCEL , POWER  POINT ใช้ INTERNET ได้

Apply Form (ดาวน์โหลดใบสมัครงาน)

Applied job successfully.