พนักงานควบคุม
(Apply 20 position)

Job description

Qualifications

เพศ : ชาย / หญิง

อายุ : 25- 45 ปี

วุฒิการศึกษา : ม.6

คุณสมบัติอื่น : มีประสบการด้านงานทำความสะอาด, งานรักษาความปลอดภัย  , มีภาวะผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

Apply Form (ดาวน์โหลดใบสมัครงาน)

Applied job successfully.