พนักงานปฏิบัติการห้องเงิน
(Apply 20 position)

Job description

Qualifications

เพศ : ชาย / หญิง

อายุ : 20 - 40 ปี

วุฒิการศึกษา : ม.3

คุณสมบัติอื่น : ทำงานเป็นกะได้ , มีความซื่อสัตย์

Apply Form (ดาวน์โหลดใบสมัครงาน)

Applied job successfully.