รักข์สยามขอขอบคุณผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬา และฝ่ายอาคาร

ขอขอบคุณผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬา และฝ่ายอาคารที่ให้โอกาส ทีมรักษาความสะอาด และทีมรักษาความปลอดภัย

เข้าดูแลอาคารที่พักคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาล

เราจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ให้มากกว่าที่ท่านมอบหมายไว้ให้

มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Environment Management System)

มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Environment Management System)

รักข์สยาม ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการด้าน “มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Environment Management System)”

Read More
1 มิถุนายน 2564 ฤกษ์งามยามดี

1 มิถุนายน 2564 ฤกษ์งามยามดี

1 มิถุนายน 2564 ฤกษ์งามยามดี

Read More
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนฉีดวัคซ๊น

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนฉีดวัคซ๊น

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนฉีดวัคซ๊น

Read More
add line