รักข์สยามขอขอบคุณผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬา และฝ่ายอาคาร

ขอขอบคุณผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬา และฝ่ายอาคารที่ให้โอกาส ทีมรักษาความสะอาด และทีมรักษาความปลอดภัย

เข้าดูแลอาคารที่พักคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาล

เราจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ให้มากกว่าที่ท่านมอบหมายไว้ให้

add line