เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ รักข์สยาม ถวายน้ำยาล้างมือ ให้กับ โรงเรียนพระปริยัติ วัดธรรมมงคล

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และอยู่ในระหว่างการระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด 19
รักข์สยาม ถวายน้ำยาล้างมือ (เจลแอลกอฮอล์) 90 ถุง ปริมาณ 40,500 มิลลิลิตร ให้กับ โรงเรียนพระปริยัติ วัดธรรมมงคล สำหรับพระภิกษุ และสามเณร ที่มาศึกษาเล่าเรียนจากทั่วประเทศ กว่า 300 รูป
รวมทั้งคณาจารย์ ที่เข้ามาทำการสอน ให้ได้ทำความสะอาดมือ
ก่อนการเรียนการสอน และการดูแลสุขอนามัยประจำวัน
ให้ปลอดจากการติดเชื้อ
อนุโมทนาสาธุ ร่วมกันค่ะ
add line