18 ธันวาคม 2563 ทีมรักข์สยาม (SAMCO) อบรมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ

18 ธันวาคม 2563 ทีมรักข์สยาม (SAMCO) อบรมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อการเรียนรู้ ของพนักงานทุกคน