25 มีนาคม 2564 รักข์สยาม และ SCB สนญ.ให้ความรู้ทักษะ อบรมเรื่องสารเคมีรั่วไหล

25 มีนาคม 2564 รักข์สยาม และ SCB สนญ.ให้ความรู้ทักษะ อบรมเรื่องสารเคมีรั่วไหล ให้กับทีมแม่บ้าน ทีมรปภ และทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิทยากรจาก บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด จ.สระบุรี
ความรู้ที่ได้รับ จะนำไปต่อยอด งานรักษาความปลอดภัย ของทั้ง 3 ประสาน ให้เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น

add line