2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โครงการจิตอาสา

2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมด้วยพนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จำกัด ได้ร่วมมือกัน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เขตวังทองหลาง ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่

add line