SAMCO ได้ปรับเปลี่ยนเครื่องแบบพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ให้บริการกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

SAMCO ได้ปรับเปลี่ยนเครื่องแบบพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ให้บริการกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  โดยจะเริ่มทยอยปรับเริ่มจากสำนักงานใหญ่  และสาขาในส่วนกทม.และปริมณฑล  เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป

add line