ขอชื่นชม ภาคภูมิใจ และขอบคุณพนักงานทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย (Fireman)

ขอชื่นชม ภาคภูมิใจ และขอบคุณพนักงานทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย (Fireman)

ขอชื่นชม ภาคภูมิใจ และขอบคุณพนักงานทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย (Fireman) ของรักข์สยาม (SAMCO) ทั้ง 8 ท่าน

อ่านต่อ
รักข์สยาม (SAMCO) ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้า

รักข์สยาม (SAMCO) ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้า

ขอแสดงความยินดีกับ ลูกค้า SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ อาคาร สำนักงานใหญ่, อาคาร Plaza East ที่ได้รับรางวัล

อ่านต่อ
Samco (รักข์สยาม) ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมการฝึก “กลยุทธ์การควบคุมฝูงชน”

Samco (รักข์สยาม) ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมการฝึก “กลยุทธ์การควบคุมฝูงชน”

เมื่อวันที่ 6 -7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา Samco (รักข์สยาม) ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมการฝึก “กลยุทธ์การควบคุมฝูงชน” ภายใต้การดำเนินงานจาก SCB Safety & Security Team

อ่านต่อ
add line