ในโลกของการแข่งขันปัจจุบัน ต้นทุนด้านบุคลากรของหน่วยงานสนับสนุนเป็นสิ่งที่ต้องมีการจัดการเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพและปริมาณงานแล้วถือว่าสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยหรือไม่ เพราะพนักงานประจำนั้นมีอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นตามอายุงานนั่นเอง SAMCO สามารถเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่ต้องการมีพนักงานในหน่วยงานดังต่อไปนี้

  1. พนักงานธุรการทั่วไป ที่มีความสามารถด้านการพิมพ์ บันทึกหรือกรอกข้อมูล สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป จัดการเรื่องทะเบียน, จัดระเบียบเอกสาร
  2. พนักงานต้อนรับ แลกบัตร โต้ตอบโทรศัพท์, รับนัด จัดระบบบันทึกการเยี่ยม
  3. พนักงานเสริฟ สำหรับการเตรียมห้องประชุมหรือรับแขก
  4. พนักงานขับรถ
  5. พนักงานรับส่งเอกสาร
add line