6 สิ่งควรทำต้อนรับปีวัว 2564

ปีวัว คึกคัก ปลอดภัยโรค
1. ก่อนออกจากบ้าน เช็คให้ดีว่า ปิดไฟ ปิดน้ำ ปิดแก๊ส
2. หน้ากาก เจลแอลกอฮอลล์ ล้างมือพร้อม
3. ล๊อคประตูบ้านให้เรียบร้อย
4. สมาชิกทุกคนสภาพร่างกาย พร้อม
5. นำรถตรวจสภาพก่อนออกเดินทาง
6. สำคัญที่สุด เงินในกระเป๋า ต้องพร้อมมากก!!
 
รักข์สยาม - SAMCO ห่วงใยทุกท่าน เดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย
add line